Công điện số 06⁄CĐ-TW ngày 24 tháng 5 năm 2016

Hồi 11h30 ngày 24 tháng 5 năm 2016, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 06⁄CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh khu vực phía Bắc và Tây Bắc, Ban Chỉ huy PCTT và TTKCN các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc Phòng, Công An, Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, các cơ quan truyền thông của Trung ương về việc tin mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở một số khu vực nêu trên.

(Toàn văn Công điện 06/CĐ-TW ngày 24/5/2016 được đăng tải trên mục Văn bản pháp luật)

Thông tin khác