Thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 70 năm ngày phòng, chống thiên tai Việt Nam (22⁄5⁄1946-22⁄5⁄2016)

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày phòng chống thiên tai Việt Nam 22⁄5⁄1946-22⁄5⁄2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư gửi nhân dân cả nước, Ban Chỉ đạo, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành.

Qua Thư, Chủ tịch nước đã bày tỏ sự quan tâm, động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước và các cấp, ngành tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó, giảm thiệt hại đến đời sống và sản xuất do tác động của thiên tai gây ra

Toàn văn Thư của Chủ tịch nước đăng tải trên mục Văn bản pháp luật.

Thông tin khác