Thông báo đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2017

Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2996⁄BCT-ATMT thông báo xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017.

Nội dung đề xuất nhiệm vụ: theo hướng dẫn tại Công văn số 2996/BCT-ATMT ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Bộ Công Thương.

Yêu cầu về hồ sơ đề xuất: thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư số 36/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương.

Thời hạn nộp đề xuất: Trước ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, địa chỉ số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ).

Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi qua đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi file kèm đề xuất về địa chỉ email:  bachLBV@moit.gov.vn

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý môi trường, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, điện thoại: 04 22218322.

Thông tin khác