Hội thảo công bố phiên bản nâng cấp Công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương phối hợp với Sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo công bố phiên bản nâng cấp Công cụ Calculator 2050 của Việt Nam, đây là một trong các sản phẩm của Dự án “Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và phát thải khí nhà kính” do Quỹ Thịnh vượng, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tài trợ

Tham dự Hội thảo có các đại biểu từ các Bộ ngành liên quan, một số địa phương khu vực phía Bắc, Hội đồng tư vấn Uỷ ban quốc gia về biến đổi khí hậu, các trường đại học, viện nghiên cứu tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá cao về tính khoa học, trực quan, minh bạch và có giá trị tham khảo tốt đối với các nhà nghiên cứu, các đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng chính sách về giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời cũng bày tỏ quan tâm được tiếp cận tìm hiểu, sử dụng và cùng phát triển công cụ này trong thời gian tới, đặc biệt có thể xem xét ứng dụng công cụ này trong việc triển khai Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, hỗ trợ thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính trong Báo cáo INDC và xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Hoàng Văn Tâm, PGĐ Ban Quản lý Dự án phát biểu tại hội thảo

 

Ông Nguyễn Đức Cường, Chuyên gia của Dự án trình bày các nội dung
đã được nâng cấp trong công cụ Calculator 2050 của Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chuyên gia của Dự án trình bày về
xây dựng Mô đun chi phí trong công cụCalculator 2050 của Việt Nam

Các đại biểu tham dự và phát biểu, trao đổi tại Hội thảo

Thông tin khác