Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Số báo danh

Vị trí dự tuyển

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Bình

7/7/1990

Tiền Hải- Thái Bình

ATMT 01

Phòng An toàn và Môi trường

 

2

Nguyễn Thị Cải

10/5/1991

Sóc Sơn - Hà Nội

ATMT 02

Phòng An toàn và Môi trường

 

3

Khuất Đình Cường

18/7/1989

Thạch Thất - Hà Nội

ATMT 03

Phòng Huấn luyện an toàn

 

4

Bùi Thị Thùy Dương

29/10/1992

Quốc Oai - Hà Nội

ATMT 04

Phòng An toàn và Môi trường

 

5

Nguyễn Tiến Đạt

4/11/1990

Bình Giang - Hải Dương

ATMT 05

Phòng Đánh giá chất lượng

 

6

Nguyễn Bá Đức

10/3/1991

Gia Bình - Bắc Ninh

ATMT 06

Phòng An toàn và Môi trường

 

7

Thang Hoàng Hà

17/11/1980

Từ Sơn - Bắc Ninh

ATMT 07

Phòng Đánh giá chất lượng

 

8

Vũ Huy Hưng

14/10/1982

Văn Lâm- Hưng Yên

ATMT 08

Phòng An toàn và Môi trường

 

9

Trần Thái Linh

13/3/1987

Hoàng Mai - Hà Nội

ATMT 09

Phòng An toàn và Môi trường

 

10

Nguyễn Hữu Quỳnh

15/7/1990

Thạch Thất - Hà Nội

ATMT 10

Phòng An toàn và Môi trường

 

11

Ninh Thế Sơn

11/8/1988

Ý Yên - Nam Định

ATMT 11

Phòng An toàn và Môi trường

 

12

Lộc Thị Sự

14/3/1982

Hàm Yên - Tuyên Quang

ATMT 12

Phòng An toàn và Môi trường

 

13

Hoàng Văn Trượng

14/3/1985

Ý Yên - Nam Định

ATMT 13

Phòng An toàn và Môi trường

 

14

Trần Minh Trường

9/5/1987

Phù Ninh - Phú Thọ

ATMT 14

Phòng An toàn và Môi trường

 

15

Phí Hoàng Trình

7/5/1985

Đông Hưng - Thái Bình

ATMT 15

Phòng Huấn luyện an toàn

 

16

Đỗ Thị Ánh Tuyết

5/2/1990

Uông Bí - Quảng Ninh

ATMT 16

Phòng Đánh giá chất lượng

 

17

Lê Thị Hồng Vân

28/4/1990

Thành phố Ninh Bình

ATMT 17

Phòng An toàn và Môi trường

 

18

Phạm Đức Huyền Yến

22/9/1986

Thanh Liêm - Hà Nam

ATMT 18

Phòng Đánh giá chất lượng

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Cao Anh Dũng

Thông tin khác