Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Ngày 8 tháng 1 năm 2016, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường ngành công thương và phương hướng nhiệm vụ 2016.

Đến dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ngoài ra còn có sự tham dự của các đại biểu Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ bao gồm các Vụ: Khoa học công nghệ, Thi đua khen thưởng, Văn phòng Bộ, Cục Công nghiệp địa phương, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Tổng cục Năng lượng, Công đoàn Công Thương Việt Nam, các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, đại diện các Phòng chuyên môn, các Trung tâm đã phát biểu ý kiến và đề xuất các kiến nghị đối với Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục để tiếp tục triển khai và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị năm 2016 và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng  Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 mà Cục ATMT đã đạt được đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 cần thực hiện, cụ thể:

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 đảm bảo tiến độ và chất lượng các văn bản.

2. Rà soát các đơn vị có nguy cơ mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và đề xuất với Lãnh đạo Bộ các biện pháp xử lý, kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

3. Tăng cường việc chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương. Tập trung xây dựng và phổ biến các sổ tay hướng dẫn cho các ngành nghề có nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường như an toàn đập thủy điện, sản xuất điện, khai thác chế biến khoáng sản, công nghiệp nặng, chế biến, tiêu dùng.

4. Tiếp tục và đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, từ đó tranh thủ các nguồn lực của các tổ chức quốc tế, tiến bộ khoa học của trên thế giới để phục vụ cho công tác quản lý an toàn và bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, kỹ thuật, kiểm định viên về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương, đặc biệt là những nội dung mới liên quan đến biến đổi khí hậu như thị trường carbon, kiểm soát phát thải khí nhà kính.

5. Đối với các Trung tâm thuộc Cục: Xây dựng và củng cố năng lực kiểm định viên kỹ thuật an toàn, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định đáp ứng và phù hợp với thực tiễn phát triển khoa học - công nghệ; tăng cường mở rộng thị trường, lĩnh vực tư vấn, dịch vụ kỹ thuật an toàn và đo kiểm, phân tích môi trường.

 6. Đối với công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn: Thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến của thiên tai, kịp thời đôn đốc các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, đôn đốc các đơn vị rà soát, xây dựng phương án phòng, chống đối với bão mạnh và siêu bão phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương.

Ông Trần Văn Lượng – Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và triển khai nhiệm vụ 2016 đối với các Phòng, các Trung tâm thuộc Cục.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã vinh dự nhận được Cờ thi đua của Bộ Công Thương, 2 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 10 đơn vị Lao đạo xuất sắc, 21 tập thể lao động tiên tiến, 16 danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 177 cá nhân lao động tiên tiến.

Kết thúc Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã phát động phong trào thi đua đối với các tập thể và cá nhân trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2016./.

Một số hình ảnh đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Ông Đỗ Quang Vinh – Nguyên Cục trưởng

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng phòng An toàn và Cơ khí áp lực

 

Ông Trịnh Đình Phùng – Giám đốc Trung tâm Kiểm định công nghiệp II

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao các Quyết định khen thưởng năm 2015 cho các Tập thể và cá nhân

Thông tin khác