THÔNG BÁO số 1139⁄TB-ATMT ngày 17⁄12⁄2015 về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật an toàn công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp như sau:

1. Chỉ tiêu

TT

Đơn vị

Vị trí công tác

 cần tuyển

Số lượng

Yêu cầu năng lực

 

1

Phòng Đánh giá chất lượng

Kiểm tra giám sát chất lượng công trình thiết bị

01

Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Kỹ sư cơ khí hoặc kỹ sư, cử nhân vật lý

2

Phòng An toàn và Môi trường

Tư vấn đánh giá rủi ro, phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

01

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ thuật

3

Phòng Huấn luyện an toàn

Biên soạn giáo trình, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các kỹ thuật an toàn chuyên ngành cơ khí 

01

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư cơ khí

4

Phòng Huấn luyện an toàn

Biên soạn giáo trình, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các kỹ thuật an toàn chuyên ngành điện 

01

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kỹ sư hệ thống điện

 

Tổng cộng

04 chỉ tiêu

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên;

- Tự nguyện làm đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

- Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa  bệnh, cơ sở giáo dục;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ;

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trình độ Tiếng Anh: Tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

e) 01 ảnh 4x6 và hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại liên lạc, trường hợp thay đổi địa chỉ, điện thoại phải báo về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp để tiện liên lạc.

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại nếu không tham gia dự thi hoặc không trúng tuyển.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Phòng 312, số 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội), thời gian từ 14h00 đến 17h00 các ngày làm việc kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 đến ngày 25 tháng 01 năm 2016. Điện thoại liên hệ: 04.22218315.

Không nhận hồ sơ nộp hộ.

5. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Thời gian dự kiến sát hạch: 01 ngày, ngày 26 tháng 02 năm 2016.

7. Địa điểm: Phòng 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục;

- Trung tâm HTKTATCN;

- Lưu: VT, TĐH.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

(Đã  ký)

 

 

Trần Văn Lượng

 

Thông tin khác