Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục ATMT

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trao Quyết định số 13168⁄QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Lượng - nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) giữ chức vụ Cục trưởng Cục ATMT trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, các đồng chí Lãnh đạo Cục, đồng chí Đỗ Quang Vinh - nguyên Cục trưởng Cục ATMT và tập thể cán bộ, công chức

viên chức thuộc Cục.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao Quyết định bổ nhiệm

Cục trưởng Cục ATMT cho đồng chí Trần Văn Lượng

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Cục trưởng Trần Văn Lượng  tiếp tục lãnh đạo Cục ATMT phát huy truyền thống tốt đẹp đơn vị về sự đoàn kết gắn bó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Văn Lượng – Cục trưởng Cục ATMT

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng với kinh nghiệm trên 30 năm công tác trong ngành công nghiệp và đặc biệt quá trình 16 năm công tác, trải qua các vị trí quản lý tại Cục ATMT từ Trưởng phòng, Giám đốc Trung Tâm kiểm định, Phó Cục Trưởng, đồng chí Trần Văn Lượng sẽ lãnh đạo đơn vị ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển chung của Bộ Công Thương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp của cá nhân đồng chí Đỗ Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển của Cục ATMT.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tặng hoa đồng chí Đỗ Quang Vinh – nguyên Cục trưởng Cục ATMT

           Đồng chí Đỗ Quang Vinh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, sự ủng hộ của các quan đơn vị trong và ngoài Bộ và chúc mừng đồng chí Trần Văn Lượng - tân Cục trưởng Cục ATMT.

           Đồng chí Trần Văn Lượng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công Thương, sự dìu dắt giúp đỡ của các thế hệ Lãnh đạo Cục và sự ủng hộ của tập thể cán bộ công chức Cục đối với cá nhân đồng chí và bày tỏ trên cương vị đứng đầu đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể cán bộ Cục ATMT quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Cục ngày càng phát triển./.

Thông tin khác