Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân và thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Trước tình hình sự cố tai nạn lao động, cháy nổ những tháng cuối năm có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, vào dịp cuối năm các doanh nghiệp tập trung tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thời tiết khô hanh dễ xảy ra các sự cố cháy nổ, tai nạn lao động...

Để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố, tai nạn lao động gây nên, nhằm tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ (AT-PCCN) trong mùa khô, trước, trong, sau dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương, các Tập đoàn: Điện lực, Hóa chất, Công nghiệp than - khoáng sản, Xăng dầu, Dầu khí Việt Nam thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm và củng cố ngay các thiếu sót, vi phạm về AT-PCCN. Trong đó tập trung vào các khu vực sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao như nhà kho; khu vực sản xuất tập trung nhiều hàng hóa, vật tư, hóa chất, khí dễ cháy nỗ, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ...

- Rà soát, củng cố các phương án ứng phó sự cố, ứng cứu khẩn cấp, phương án chữa cháy, biện pháp xử lý sự cố, tai nạn lao động; tăng cường nguồn lực, phương tiện, vật tư tại chỗ để sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống sự cố, cháy nổ.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền công về công tác AT-PCCN đối với người lao động thuộc phạm vi quản lý nâng cao ý thức phòng, chống, ứng phó với các tình huống sự cố, cháy nổ.

- Tăng cường chế độ trực ban, bảo vệ, tuần tra canh gác nhất là về ban đêm, ngoài giờ làm việc nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, đặc biệt vào những ngày trước, trong dịp Tết và thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: cucatmt@moit.gov.vn ) trước ngày 20 tháng 01 năm 2016. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Chỉ thị này

Chi tiết Chỉ thị 19/CTBCT ngày 9 tháng 12 năm 2015 tại mục Văn bản pháp quy.

 

Thông tin khác