Hội thảo “Trình diễn công cụ báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp ngành và doanh nghiệp”

Ngày 24⁄11⁄2015 tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Trình diễn công cụ báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp ngành và doanh nghiệp” trong khuôn khổ Chương trình phát triển phát thải thấp khu vực Châu Á (LEAD). Mục tiêu của Hội thảo nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp ngành Công Thương, chủ động ứng phó

Hội thảo nhận được sự quan tâm và tham dự của các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp ngành Công Thương như các Tập đoàn dầu khí, công nghiệp than - khoáng sản, dệt may, hóa chất và một số doanh nghiệp ngành thép, đại diện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe chuyên gia USAID chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp ngành và doanh nghiệp của Thái Lan và khả năng áp dụng vào Việt Nam. Ngoài ra, các thông tin liên quan tới tính toán dấu vết các-bon của các doanh nghiệp và quy trình thẩm định, xác minh báo cáo phát thải của doanh nghiệp cũng đã được chia sẻ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu.

Với vai trò đầu mối về biến đổi khí hậu, phát triển các-bon thấp, kiểm soát phát thải khí nhà kính của ngành, Cục ATMT sẽ tiếp tục trao đổi với USAID và kêu gọi các nguồn lực quốc tế trong thời gian tới để triển khai các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Công Thương.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Các chuyên gia của Dự án LEAD - USAID trình bày công cụ tính toán phát thải carbon cấp doanh nghiệp

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Thông tin khác