HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, ngày 20 và 21 tháng 11 năm 2015, tại Thành phố Cần Thơ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức “Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”.

Tham dự Hội nghị có hơn 130 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ làm công tác kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường của các Sở Công Thương, các Tổng Công ty, các doanh nghiệp ngành Công Thương khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Trần Văn Lượng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chỉ rõ công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước của Cục. Trong thời gian qua, Cục đã quan tâm và chú trọng tổ chức hàng năm. Ông Trần Văn Lượng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đến các đơn vị và  hy vọng qua hội nghị, các đơn vị sẽ kịp thời cập nhật những quy định mới về công tác kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao năng lực quản lý cũng như thực thi pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giới thiệu và hướng dẫn triển khai 02 Thông tư mới được Bộ Công Thương ban hành:

- Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện sẽ có hiệu lực từ ngày 06 tháng 01 năm 2017. Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, vận hành các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật; các tổ chức kiểm định và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương trong việc lập, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án; trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chế độ kiểm tra, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ngành Công Thương. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong cac ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

          Các đại biểu đã thảo luận, nêu các vướng mắc, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Việc tổ chức Hội nghị hàng năm sẽ tạo ra và duy trì kênh thông tin hữu ích để các đơn vị tiếp cận được với những quy định mới. Nhiều ý kiến vướng mắc được đưa ra tại Hội nghị đã được các cán bộ của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

Ông Đỗ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giải đáp ý kiến và kết luận Hội nghị

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp ghi nhận những kiến nghị của đơn vị về những bất cập trong việc thực thi quy định của pháp luật về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trong ngành Công Thương. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Công Thương để từng bước tháo gỡ những khó khăn, giúp hoạt động ở các đơn vị thuận lợi và ngày càng hiệu quả hơn.

 

Thông tin khác