Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Các vùng đất ngập nước có vai trò rất quan trọng đối với tài nguyên nước và cuộc sống con người.

Bộ Công Thương hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới 02/02/2021 tại trụ sở 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vùng đất ngập nước đảm bảo nguồn cấp nước cho thế giới thông qua quá trình thu giữ và lưu trữ nước mưa, bổ sung vào các tầng chứa nước ngầm, điều tiết lượng nước, giữ cho lưu vực đầu nguồn trong lành cung cấp nước uống an toàn một cách tự nhiên. Các vùng đất ngập nước cung cấp lương thực, thực phẩm hỗ trợ sản xuất, một lượng lớn thủy sản được đánh bắt từ các vùng đất ngập nước, đồng thời, đất ngập nước cũng cung cấp gạo cho 3,5 tỷ người trên thế giới. Đất ngập nước còn có vai trò rất quan trọng đối với đa dạng sinh học, 40% số loài trên thế giới sống ở vùng đất ngập nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 2/2/2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống”.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là Điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” với sự tham gia của 171 quốc gia. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước như: Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, Thông tư số 07/2020/TTBTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP; quy hoạch thành lập mới 45 khu bảo tồn đất ngập nước đến năm 2030, đề cử công nhận được 09 khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar). Trong năm 2020 Việt nam thành lập thêm được 02 khu bảo tồn đất ngập nước; tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn sử dụng bền vững đất ngập nước và có nhiều mô hình sử dụng khôn khéo đất ngập nước với sự tham gia của cộng đồng được triển khai nhiều nơi trên cả nước.

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 235/BTNMT-TCMT ngày 18 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 345/BCT-ATMT ngày 20 tháng 01 năm 2021 gửi các cơ quan, đơn vị thực hiện một số hoạt động sau:

1. Tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù
hợp như phổ biến các tài liệu truyền thông, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) tại trụ sở làm việc và các địa điểm thích hợp về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

3. Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của đơn vị và địa phương.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và các
hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2021 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org./.

Bộ Công Thương hưởng ứng ngày đất ngập nước thế giới 02/02/2021 tại trụ sở 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin khác