Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo xét tuyển 5 (năm) viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.

Chỉ tiêu cụ thể, vị trí xét tuyển, yêu cầu xem Chi tiết tại file đính kèm

Thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Phòng 312, số 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội), thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015. Điện thoại liên hệ: 04.22218315 (Không nhận hồ sơ nộp hộ).

Thời gian dự kiến sát hạch: 01 ngày, ngày 13 tháng 11 năm 2015.

Địa điểm sát hạch: Phòng 101, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Thông tin khác