Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2, năm 2022 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2, năm 2022 vào làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, được tổ chức vào ngày 15 tháng 02 năm 2023

Chi tiết tải Quyết định Tại đây

Thông tin khác