Tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn và triển khai công tác đoàn thanh niên Bộ Công Thương năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công Thương năm 2023, trong 2 ngày 11-12⁄02⁄2023, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ đã tổ chức Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn và triển khai công tác đoàn thanh niên Bộ Công Thương năm 2023.

Tham dự hội nghị gồm các đại diện Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước, Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn trường Đại học Y Hà Nội, Đoàn Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam và trên 100 đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương. Đoàn Thanh niên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường đã cử 05 đoàn viên tham gia Hội nghị.

Hội nghị là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công Thương năm 2022; định hướng, phổ biến nhiệm vụ công tác đoàn trong năm 2023 và xây dựng, triển khai chuỗi các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục những kiến thức, kỹ năng cần thiết để cán bộ đoàn chủ chốt thực hiện tốt các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm 2023. Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của Hội nghị, Đoàn thanh niên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã tích cực hưởng ứng tham gia Chương trình.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Khắc Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã báo cáo kết quả công tác Đoàn thanh niên trong năm 2022 bao gồm các hoạt động: Tổ chức Đại hội đoàn các cấp; tổ chức các chương trình tình nguyện nhằm hỗ trợ các đối tượng, khu vực có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương; hoạt động tri ân những anh hùng cách mạng; tổ chức Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với pháp luật về Thương mại điện tử” và Diễn đàn “Thanh niên Công Thương với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp đảng….Năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ sẽ bám sát sự định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Tập thể Ban Chấp hành tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, phát huy sức mạnh của các cơ sở đoàn trực thuộc; đồng thời tiếp tục thực hiện thống nhất, đồng bộ từ việc ban hành các chủ trương - kế hoạch đến việc tổ chức triển khai - kiểm tra giám sát và tổng kết - đánh giá trong triển khai các hoạt động.

Một là, triển khai các nhiệm vụ, chương trình, đề án, kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV và chương trình công tác năm 2023.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên gắn với các dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành. Tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết của đảng; tăng cường công tác nắm bắt định hướng kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; duy trì hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Bộ và trang mạng xã hội của Đoàn.

Ba là, triển khai các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cho các cán bộ đoàn chủ chốt nhằm nâng cao năng lực cán bộ đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ sở đoàn trực thuộc.

Bốn là, triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực các hoạt động, phong trào thanh niên gắn với đặc thù chuyên môn, thế mạnh của từng đơn vị. Tiếp tục thực hiện các chương trình đồng hành với thanh niên phù hợp với từng đối tượng, đặc thù và nguyện vọng của thanh niên.

Năm là, tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ và các tổ chức đoàn trực thuộc; đẩy mạnh công tác tham mưu với cấp ủy các cấp nhằm kiến nghị, đề xuất chủ trì các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và của các cơ quan, đơn vị.

Sáu là, tăng cường công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền tại cơ quan, đơn vị và cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam”.

Đồng chí Phạm Khắc Huy cho biết, với tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, sự đổi mới trong cách thức tổ chức các hoạt động phong trào, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo, rèn luyện về mọi mặt nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương khóa III, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, tiếp tục đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương thời gian tới./.

Một số hình Đoàn viên thanh niên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tham gia các hoạt động

Đoàn viên thanh niên Cục ATMT tham gia Hội nghị tập huấn

Đoàn viên thanh niên Cục ATMT tham gia dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Đoàn viên thanh niên Cục ATMT thăm và trao đổi thông tin tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

                Đoàn viên thanh niên Cục ATMT tham gia hoạt động teamwork và phát triển kỹ năng làm việc nhóm

Nguồn: Đoàn thanh niên Cục ATMT


Thông tin khác