Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY./.
Thông tin khác