Hưởng Ứng Ngày Hội Hiến Máu Tình Nguyện Bộ Công Thương năm 2022

Hiến máu cứu người là hành động cao cả, nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng và truyền thống thương thân tương ái của dân tộc ta

Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2022”. Chương trình có sự tham gia của các Lãnh đạo Bộ; Đảng ủy Bộ; Công đoàn Công Thương Việt Nam; Lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên ngành Công Thương và một số Bộ ngành, trường Đại học.

Bộ Công Thương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022

Để hưởng ứng chương trình, Đoàn thanh niên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) phối hợp với Công đoàn Cục kêu gọi, vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục ATMT tham gia chương trình. Nhận thức được ý nghĩa của hoạt động này, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên thuộc khối Cơ quan Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp đã đã có mặt tại trụ sở Bộ Công Thương để tham gia hưởng ứng chương trình. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam…

Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này sẽ luôn được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp duy trì và phát huy trong các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Bộ Công Thương năm 2022

Thông tin khác