Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 3, năm 2021 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 3, năm 2021 vào làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, được tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2021

Chi tiết tải Quyết định Tại đây

Thông tin khác