THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 3 NĂM 2021 TẠI TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
Nội dung chi tiết TẠI ĐÂY./.
Thông tin khác