Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II

Chi tiết tải Quyết định Tại đây

Thông tin khác