Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
72/QĐ-ATMT Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 14/03/2023
2138 /KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin 29/11/2022
2137 /KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương 29/11/2022
1391/KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Nhẫn tại tỉnh Lào Cai 18/08/2022
1390/KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Thắng 18/08/2022
188/QĐ-ATMT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 16/09/2019
1899 /BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 26/03/2019
số 3/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 3 - Tháng 8 ⁄2018 01/11/2018
số 2/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 2 - Tháng 6 ⁄2018 01/07/2018
2056/QĐ-BCT Ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón 14/06/2018
số 1/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 1 - Tháng 4⁄2018 11/06/2018
2488⁄BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 02/04/2018
Chỉ thị số 04/CT-BCT Về tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than 06/05/2016
Công văn số 2996/BCT-ATMT Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 06/04/2016
Công điện số 9523 CĐ/BCT-PCTT Công điện Khẩn của Bộ Công Thương ứng phó với cơn bão số 3 14/09/2015
29/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng 07/11/2014
20/CT-BCT Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 27/06/2014
967/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 20/06/2014
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đối với doanh nghiệp sản xuất thép 21/04/2014
09/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương 17/04/2014
07/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 28/03/2014
05/CT-BCT Chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực Cơ điện - Vận tải và phòng chống cháy nổ trong khai thác than 24/01/2014