Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
2138 /KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin 29/11/2022
2137 /KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương 29/11/2022
18/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-5:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện MS 31/10/2022
19/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-6:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP. 31/10/2022
20/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-7:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Dây nổ thường 31/10/2022
21/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-8:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) 31/10/2022
22/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-9:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ ANFO chịu nước 31/10/2022
23/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-10:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời 31/10/2022
24/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-11:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Mồi nổ tăng cường 31/10/2022
25/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-12:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) 31/10/2022
26/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 12-13:2022⁄BCT về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Hexogen 31/10/2022
27/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 16:2022⁄BCT về an toàn chai LPG composit 31/10/2022
28/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 17:2022⁄BCT về về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò 31/10/2022
29/2022/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 18:2022⁄BCT về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò 31/10/2022
1391/KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Nhẫn tại tỉnh Lào Cai 18/08/2022
1390/KL - ATMT Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Thắng 18/08/2022
188/QĐ-ATMT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 16/09/2019
14/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32⁄2016⁄TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ. 14/08/2019
847/ATMT-VP Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 05/08/2019
781/ATMT-VP Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II 19/07/2019
09/2019/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 18/07/2019
138/QĐ-ATMT Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 08/07/2019
Số 01/2017 SỔ TAY HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN CÁC HỒ THẢI QUẶNG ĐUÔI 04/06/2019
517/TB-ATMT Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch 17/05/2019
06/CT-BCT Chỉ thị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 07/05/2019
1899 /BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020 26/03/2019
số 3/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 3 - Tháng 8 ⁄2018 01/11/2018
40/2018/TT-BCT Quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 30/10/2018
53/2018/TT-BCT Quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí 25/10/2018
37/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 25/10/2018
23/2018/TT-BCT Quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành công thương 28/08/2018
số 2/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 2 - Tháng 6 ⁄2018 01/07/2018
13/2018/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 15/06/2018
2056/QĐ-BCT Ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón 14/06/2018
số 1/2018 Bản tin Bảo vệ môi trường trong phát triển ngành điện số 1 - Tháng 4⁄2018 11/06/2018
71/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 15/05/2018
2488⁄BCT-ATMT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 02/04/2018
29/2017/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini 20/12/2017
Công điện số 10264/BCT-PCTT ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ 02/11/2017
Công điện số 1659/CĐ-TTg về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ 01/11/2017
Công điện số 9525 CĐ/BCT-PCTT khắc phục hậu quả mưa, lũ và ứng phó với bão số 11 13/10/2017
Công điện số 8907 CĐ/BCT-PCTT ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông 25/09/2017
Công điện số 8585 CĐ/BCT-PCTT khắc phục sự cố lưới điện do ảnh ảnh của bão số 10 16/09/2017
Công điện số 8563 CĐ/BCT-PCTT khắc phục hậu quả bão số 10 15/09/2017
Công diện 8473/BCT-PCTT chủ động ứng phó với báo số 10 14/09/2017
Công điện số 8454/BCT-PCTT ứng phó với bão số 10 13/09/2017
Công điện số 54/CĐ-TW ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 31/08/2017
Công điện số 1287/CĐ-TTg ứng hó với ảnh hưởng của cơn bão số 7 27/08/2017
Công điện số 48/CĐ-TW ứng phó với bão Pakhar 25/08/2017
Công điện số 43/CĐ-TW ứng phó với cơn bão số 6 22/08/2017
Công điện số 7683 CĐ/BCT-PCTT ứng phó với hoàn lưu bão số 6 22/08/2017
Công điện số 42/CĐ-TW Ứng phó với cơn bão Hato trên biển đông 21/08/2017
Cồng điện số CĐ 7376/BCT-ATMT ứng phó với mưa lũ 14/08/2017
Công điện số 36/CĐ-TW ứng phó với mưa lớn, lũ quét các tỉnh phía bắc 13/08/2017
Công điện số 33/CĐ-TW áp thấp nhiệt đới trên biển đông 27/07/2017
10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 26/07/2017
Thông tư số 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 26/07/2017
Thông tư số 10/2017/TT-BCT quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 26/07/2017
Công điện số 6553 CĐ/BCT-ATMT Ứng phó với bão số 4 24/07/2017
Cong dien so 29/CD-TW ung pho voi con bao so 4 23/07/2017
Công điện số 27/CĐ-TW Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông 21/07/2017
Công điện 6325/BCT-PCTT ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 15/07/2017
09/2017/TT-BCT Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương 13/07/2017
Công điện số 997/CĐ-TTg Ứng phó với mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc 12/07/2017
Thông báo số 233/TB-BCT Kết luận Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 07/07/2017
Chỉ thị số 30/CT-TTg Tăng cường quản lý vật liệu nổ công nghiệp 05/07/2017
14/2017/QH14 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 20/06/2017
Công điện số 5360 CĐ/BCT-PCTT phòng chống mưa lũ 17/06/2017
Công điện số 06/CĐ-TW Phòng chống mưa lũ 16/06/2017
Công điện số 04/CĐ-TW áp thấp nhiệt đới trên biển đông 27/05/2017
Thông báo số 532/TB-ATMT Xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch 16/05/2017
Công điện số 02/CĐ-TW ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 17/04/2017
Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện 07/04/2017
Quyết định số 5055/QĐ-BCT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành⁄thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế⁄thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương 31/12/2016
Công điện số 12536 CĐ/BCT-PCTT ứng phó với cơn bão số 10 27/12/2016
Công điện số 44/CĐ-TW ứng phó với mưa, lũ do cơn bão Nock-ten 26/12/2016
Công điện số 42/CĐ-TW về cơn bão trên biển đông 25/12/2016
Công điện số 2263/CĐ-TTg chủ động ứng phó, khắc phục mưa lũ 15/12/2016
Thông tư số 31/2016/TT-BCT ban hành QCVN 01:2016⁄BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại 15/12/2016
Thông tư số 32/2016/TT-BCT ban hành QCVN 02:2016⁄BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ 15/12/2016
Công điện số 42/CĐ-TW Áp thấp nhiệt đới khu vực Nam biển Đông 11/12/2016
Công điện số 41/CĐ-TW về ảnh hưởng không khí lạnh 06/12/2016
Chỉ thị số 14/CT-BCT Về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 28/11/2016
Công điện số 40/CĐ-TW về diễn biến cơn bão trên biển đông và ảnh hưởng của không khí lạnh 26/11/2016
Công điện số 39/CĐ-TW Ứng phó với bão trên biển đông 25/11/2016
Công điện số 38/CĐ-TW Chủ động ứng phó với mưa lũ 24/11/2016
Công điện số 10575 CĐ/BCT-PCTTTT Về ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ 05/11/2016
Công điện số 36/CĐ-TW về việc ứng phó với mưa lũ do áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh 04/11/2016
Công điện số 35/CĐ-TW về áp thấp nhiệt đới trên biển 03/11/2016
Công điện số 10423 CĐ/BCT-PCTT về việc ứng phó với mưa lũ miền Trung 02/11/2016
Công điện số 33/CĐ-TW về tình hình mưa lũ ở Trung bộ 31/10/2016
Chỉ thị số 11/CT-BCT Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương 19/10/2016
Công điện số 30/CĐ-TW Điều chỉnh vùng nguy hiểm của bão số 7 17/10/2016
Công điện số 9817 CĐ/BCT-PCTT về việc ứng phó với mưa, bão 15/10/2016
Công điện số 29/CĐ-TW về tình hình mưa lũ và cơn bão trên biển Đông 14/10/2016
Công điện số 27/CĐ-TW về tình hình mưa lớn và triều cường 12/10/2016
Công điện số 26/CĐ-TW Về tình hình áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Aere 06/10/2016
Công điện số 9489/BCT-PCTT về việc ứng phó với cơn bão trên biển đông 06/10/2016
Công điện số 8860 CĐ/BCT-ATMT thực hiện Công điện số 25⁄CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TW về PCTT 21/09/2016
Công điện số 25/CĐ-TW về tình hình mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất 20/09/2016
Thông tư số 19/2016/TT-BYT quy định về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 19/09/2016
Công điện số 22/CĐ-TW về tình hình áp thấp nhiệt đới khu vực Quần đảo Trường Sa 12/09/2016
Công điện số 21/CĐ-TW về áp thấp nhiệt đới khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa 11/09/2016
Công điện số 20/CĐ-TW Về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông 24/08/2016
Thông báo số 3049/TB-BLĐTBXH tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2016 23/08/2016
Công điện số CĐ 7644/BCT-ATMT ứng phó với cơn bão số 3 18/08/2016
Công điện số 1478/CĐ-TTg ứng phó với cơn bão số 3 18/08/2016
Công điện số 19/CĐ-TW Về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông 16/08/2016
Thông báo số 743/TB-ATMT Về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 12/08/2016
Công điện số 17/CĐ-TW Về tình hình mưa lũ và các tình huống bất thường 10/08/2016
Công điện số 7049 CĐ/BCT-ATMT ứng phó với cơn bão số 2 01/08/2016
Quyết định số 92/QĐ-TWPCTT phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo TW về PCTT năm 2016 01/08/2016
Công điện số 16/CĐ-TW Về việc cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến và chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 31/07/2016
Công điện số 15/CĐ-TW về việc khắc phục hệ thống điện 28/07/2016
Công điện 1315/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 1 28/07/2016
Công điện số 6894 CĐ/BCT-ATMT về tình hình cơ bão số 1 trên biển đông 27/07/2016
Công điện số 14/CĐ-TW về tình hình cơ bão số 1 trên biển đông 27/07/2016
Công điện số 13/CĐ-TW về tin bão trên biển đông 26/07/2016
Công điện số 12/CĐ-TW Về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông 25/07/2016
Thông tư số 07/2016/TT-BLDTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với CSSX Kinh doanh 14/07/2016
Thông tư số 08/2016/TT-BLDTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động quan trọng 14/07/2016
Thông tư số 13/2016/TT-BLDTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động 14/07/2016
Công điện số 11/CĐ-TW Về tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc 04/07/2016
Công điện số 10/CĐ-TW Về tình hình mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc 02/07/2016
Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc 01/07/2016
Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 01/07/2016
Công điện số 09/CĐ-TW Về tình hình áp thấp nhiệt đới trên biển đông 27/06/2016
Công điện số 08/CĐ-TW Về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 23/06/2016
Thông tư số 05/2016/TT-BTMT Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với Trạm thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia 06/06/2016
Thông báo số 108/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 01/06/2016
Công điện số 07/CĐ-TW Về tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 26/05/2016
Công điện số 06/CĐ-TW Thông tin mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất 24/05/2016
Công văn số 49/TWPCTT Về việc đăng thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai của Việt Nam 23/05/2016
Chỉ thị số 05/CT-BCT Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 19/05/2016
Chỉ thị số 04/CT-BCT Về tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khai thác than 06/05/2016
Công văn số 2996/BCT-ATMT Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2017 06/04/2016
MẪU PHƯƠNG ÁN (HOẶC PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG) PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT PHƯƠNG ÁN (HOẶC PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG) PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT CHO VÙNG HẠ DU ĐẬP DO XẢ LŨ HỒ CHỨA HOẶC SỰ CỐ ĐẬP 04/04/2016
MẪU PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃOĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP PHƯƠNG ÁN⁄PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP 04/04/2016
Công văn số 01/BCDDTWWPCTT-TƯHCTĐ Về việc triển khai Chương trình phối hợp và Chiến dịch khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn 09/03/2016
Chỉ thị số 19/CT-BCT Chỉ thị số 19 ⁄CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác an toàn. phòng chống cháy nổ trong mùa khô, dịp tết nguyên đán Bính Thân và thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lân thứ XII 09/12/2015
Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23/11/2015
Thông tư số 33/2015/TT-BCT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 19/11/2015
Thông tư số 35/2015/TT-BCT Quy định về quản lý môi trường ngành công thương 27/10/2015
Công điện số 9523 CĐ/BCT-PCTT Công điện Khẩn của Bộ Công Thương ứng phó với cơn bão số 3 14/09/2015
Công điện số 1257/CĐ-TTg Công điện Hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Bắc Bộ 02/08/2015
Công điện số 7682 CĐ/BCT-ATMT Công điện khẩn của Bộ Công Thương hồi 14h00 ngày 29⁄7⁄2015 về mưa lũ phía Bắc 29/07/2015
Luật số 84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động 25/06/2015
Công điện số 6199 CĐ/BCT-PCTT Công điện của BCH PCTT và TKCN về bão số 1 23/06/2015
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG Quy định về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam 06/05/2015
Chỉ thị số 08/CT-BCT Chị thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 27/04/2015
Kết luận số 129/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 13/04/2015
Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT Quyết định về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai 27/03/2015
Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai 27/03/2015
Quyết định số 367/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai 17/03/2015
Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí 20/01/2015
Thông tư số 52/2014/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện 15/12/2014
Công điện số 12249 CĐ/BCT-PCLB Công điện của Bộ Công Thương về bão HAGUPIT 07/12/2014
11959 CĐ/BCT-PCLB Công điện Bão số 4 ngày 28 tháng 11 năm 2014 28/11/2014
30/CT-BCT Chỉ thị về tăng cường công tác ứng phó với bão mạnh và siêu bão 17/11/2014
29/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng 07/11/2014
36/2014/TT-BCT Thông tư quy định về huấn luyễn kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 22/10/2014
31/2014/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/10/2014
8941 CĐ/BCT-ATMT Công điện hồi 9h00 ngày 15⁄9⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão số 3 (Kalmaegi) 15/09/2014
1762/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Kalmaegi) 15/09/2014
348/TB-VPCP Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị về công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất 28/08/2014
46/2014/QĐ-TTg Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai 15/08/2014
44/2014/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai 15/08/2014
79/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 31/07/2014
76/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 29/07/2014
43/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 29/07/2014
43/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 29/07/2014
1245/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Rammasun) 17/07/2014
6579 CĐ/BCT-ATMT Công điện hồi 8h00 ngày 16⁄7⁄2014 của Bộ Công Thương về Cơn bão Rammasun 16/07/2014
05/CĐ-TW Công điện của BCĐ PCLB Trung ương - UBQG tìm kím cứu nạn về Cơn bão Rammasun 15/07/2014
04/CĐ-TW Công điện của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương 14/07/2014
66/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 04/07/2014
1061/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai 01/07/2014
20/CT-BCT Chỉ thị của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 27/06/2014
1041/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 24/06/2014
967/CĐ-TTg Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 20/06/2014
18/2014/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản xuất vật liệu nổ công nghiệp bằng thiết bị di động 18/06/2014
909/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm 16/06/2014
5162 CĐ/BCT-PCLB Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương 11/06/2014
73/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 30/05/2014
28/2014/NĐ-CP Nghị định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 06/05/2014
22/2014/TT-BTNMT Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35⁄2014⁄NĐ-CP ngày 29⁄4⁄2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29⁄2011⁄NĐ-CP ngày 18⁄4⁄2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 05/05/2014
13/CT-BCT Chỉ thị của Bộ Công Thường về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 29/04/2014
171/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 triển khai nhiệm vụ năm 2014 23/04/2014
10/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đối với doanh nghiệp sản xuất thép 21/04/2014
09/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong ngành Công Thương 17/04/2014
07/CT-BCT Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý an toàn đập thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2014 28/03/2014
2282/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương 19/03/2014
2326/QĐ-BCT Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng thường trực Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương 19/03/2014
11/2014/TT-BCA Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35⁄2003⁄NĐ-CP ngày 04⁄4⁄2003 và Nghị định số 46⁄2012⁄NĐ-CP ngày 22⁄5⁄2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 12/03/2014
06/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 06/03/2014
07/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 06/03/2014
05/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 06/03/2014
14/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện 26/02/2014
05/CT-BCT Chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực Cơ điện - Vận tải và phòng chống cháy nổ trong khai thác than 24/01/2014
36/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo 30/12/2013
37/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Pa lăng điện 30/12/2013
38/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện 30/12/2013
39/2913/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện 30/12/2013
42/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực 30/12/2013
41/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi 30/12/2013
40/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng 30/12/2013
40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 22/11/2013
163/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 12/11/2013
27/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 18/10/2013
134/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 17/10/2013
22/2013/TT-BCt Thông tư quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương 14/10/2013
18/2013/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép 31/07/2013
19/2013/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất 18/07/2013
33/2013/QH13 Luật Phòng, chống thiên tai 19/06/2013
45/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 10/05/2013
43/QĐ-PCLBTW Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo PCLBTW 26/03/2013
50/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầu khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện 28/12/2012
49/2012/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng 28/12/2012
44/2012/TT-BCT Thông tư Quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 28/12/2012
35/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 27/12/2012
24/2012/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 20/11/2012
25/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc 25/10/2012
26/2012/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23⁄2009⁄TT-BCT ngày 11⁄8⁄2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-Cp ngày 23⁄4⁄2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 21/09/2012
10/2012/QH13 Bộ Luật lao động 18/07/2012
54/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23⁄4⁄2009 của Chính phủ vê vật liệu nổ công nghiệp 22/06/2012
17/2012/QH13 Luật Tài nguyên nước 21/06/2012
52/2012/NĐ-CP Nghị định quy định xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy 14/06/2012
46/2012/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35⁄2003⁄NĐ-CP ngày 04⁄4⁄2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130⁄2006⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 22/05/2012
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động 21/05/2012
07/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Qjuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi 16/04/2012
08/2012/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 09/04/2012
05/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng 30/03/2012
01/2012/TT-BTNMT Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 16/03/2012
04/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ an toàn công nghiệp 16/02/2012
48/2011/TT-BCT Thông tư quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 30/12/2011
118/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung thủ thục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng 16/12/2011
41/2011/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng 16/12/2011
26/2011/TT-BTNMT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29⁄2011⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 17/08/2011
20/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện 29/07/2011
26/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07⁄10⁄2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 08/04/2011
17/2011/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báp áp thấp nhiệt đới, bão, lũ 14/03/2011
01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Thông tư liên tịch hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toan - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động 10/01/2011
43/2010/TT-BCT Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương 29/12/2010
57/2010/QH12 Luật Thuế bảo vệ môi trường 29/11/2010
34/2010/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện 07/10/2010
14/2010/NĐ-CP Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương 27/02/2010
35/2009/TT-BCT Thông tư quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn 09/12/2009
107/2009/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa loảng 26/11/2009
104/2009/NĐ-CP Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 09/11/2009
31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
72/2009/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 03/09/2009
23/2009/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39⁄2009⁄NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 11/08/2009
39/2009/NĐ-CP Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
132/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lưởng sản phẩm, hàng hóa 31/12/2008
20/2008/QH12 Luật đa dạng sinh học 29/11/2008
108/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 07/10/2008
05/2007/QH12 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 21/11/2007
127/2007/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007
06/2007/QH12 Luật Hóa chất 01/07/2007
130/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 08/11/2006
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2006
59/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 12/06/2006
52/2005/QH11 Luật Bảo vệ môi trường 29/11/2005
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
35/2003/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 04/04/2003
27/2001/QH10 Luật Phòng cháy và chữa cháy 29/06/2001