Mã số : 28/2004/QH11
Tên văn bản: Luật Điện lực
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 03/12/2004