Mã số : 108/2008/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/10/2008