Mã số : 06/2007/QH12
Tên văn bản: Luật Hóa chất
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 01/07/2007