Mã số : 72/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/09/2009