Mã số : 35/2003/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: TTg Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/04/2003