Mã số : 07/2012/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư ban hành Qjuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: TT Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 16/04/2012