Mã số : 17/2012/QH13
Tên văn bản: Luật Tài nguyên nước
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2012