Mã số : 52/2005/QH11
Tên văn bản: Luật Bảo vệ môi trường
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 29/11/2005