Mã số : 34/2010/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 07/10/2010