Mã số : Thông tư số 19/2016/TT-BYT
Tên văn bản: quy định về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: Thứ trưởng Bộ y tế
Ngày ban hành: 19/09/2016