Mã số : 10/2012/QH13
Tên văn bản: Bộ Luật lao động
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 18/07/2012