Mã số : Thông tư số 33/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 19/11/2015

THÔNG TƯ Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện