Mã số : 31/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: TT Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 02/10/2014