Mã số : 73/2014/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Người ký: TT Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 30/05/2014