Mã số : 2488⁄BCT-ATMT
Tên văn bản: xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 02/04/2018