Mã số : 967/CĐ-TTg
Tên văn bản: Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Người ký: Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/06/2014