Mã số : 17/2011/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báp áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2011