Mã số : Công diện 8473/BCT-PCTT
Tên văn bản: chủ động ứng phó với báo số 10
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 14/09/2017