Mã số : Công điện số 48/CĐ-TW
Tên văn bản: ứng phó với bão Pakhar
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW
Người ký: Nguyễn Đức Quang - Phó Chánh Văn phòng BCĐ TW về PCTT
Ngày ban hành: 25/08/2017