Mã số : Công điện số 7683 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: ứng phó với hoàn lưu bão số 6
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Tô Xuân Bảo - Phó Trưởng Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 22/08/2017