Mã số : Cồng điện số CĐ 7376/BCT-ATMT
Tên văn bản: ứng phó với mưa lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Cao Anh Dũng - Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 14/08/2017