Mã số : Công điện số 6553 CĐ/BCT-ATMT
Tên văn bản: Ứng phó với bão số 4
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký:
Ngày ban hành: 24/07/2017