Mã số : Cong dien so 29/CD-TW
Tên văn bản: ung pho voi con bao so 4
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Pho Truong Ban - Hoang Van Thang
Ngày ban hành: 23/07/2017