Mã số : Thông báo số 233/TB-BCT
Tên văn bản: Kết luận Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Lê Triệu Dũng - Phó Chánh Văn phòng Bộ
Ngày ban hành: 07/07/2017