Mã số : Công điện số 5360 CĐ/BCT-PCTT
Tên văn bản: phòng chống mưa lũ
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Tô Xuân Bảo - Phó trưởng Ban Chỉ huy
Ngày ban hành: 17/06/2017