Mã số : Công điện số 44/CĐ-TW
Tên văn bản: ứng phó với mưa, lũ do cơn bão Nock-ten
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 26/12/2016