Mã số : Công điện số 41/CĐ-TW
Tên văn bản: về ảnh hưởng không khí lạnh
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 06/12/2016