Mã số : Công điện số 40/CĐ-TW
Tên văn bản: về diễn biến cơn bão trên biển đông và ảnh hưởng của không khí lạnh
Loại văn bản: Công điện
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 26/11/2016